oxoweb149766

Uw privacy

Privacy Statement A&A Keukens en inbouwapparaten

A&A Topper, gevestigd aan Kayersdijk 43 te Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
A&A Keukens
Kayersdijk 43
7332 AH Apeldoorn
055-5346161
info@topper.nl

De Persoonsgegevens die verwerkt worden
A&A keukens verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken
- Voor- en achternaam (Bij invullen van het contactformulier)
- Telefoonnummer (Bij invullen van het contactformulier)
- E-mailadres (Bij invullen van het contactformulier)
- IP-adres (Bij het bezoeken van de website)
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan
contact met ons op via info@topper.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
A&A keukens verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
A&A keukens neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar
een mens (bijvoorbeeld een medewerker van A&A Topper) tussen zit.

 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
A&A keukens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
A&A keukens deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit
noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een
eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht,
sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging
en vertrouwelijkheid van uw gegevens. A&A keukens blijft verantwoordelijk voor
deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt A&A keukens uw persoonsgegevens aan
andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Met de volgende
partijen hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten:
Google Inc.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
A&A keukens gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de
browser van uw computer, tablet of smartphone. A&A keukens gebruikt cookies met
een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt
en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook
gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast
plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en
advertenties kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het
en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld
adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht van cookies:

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics
Naam: _utmz
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 6 maanden

Cookie: Google Analytics
Naam: _utmb
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Verlooptermijn: 30 minuten vanaf het moment van plaatsen/updaten

Cookie: Google Analytics
Naam: _utmc
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Verlooptermijn: Wanneer de browsingsessie eindigt

Cookie: Google Analytics
Naam: _utmt
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Verlooptermijn: 10 minuten

Cookie: Google Analytics
Naam: _utmv
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Verlooptermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in
te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
A&A Topper en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat
u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@topper.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN)
zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

A&A keukens wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in
te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit
persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
A&A keukens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
info@topper.nl
A&A Keukens

  • Voor elk budget
  • Vriendelijk en servicegericht personeel
  • Meer dan 2000 apparaten uit voorraad leverbaar
  • Eigen montagedienst

Link naar GranietTopper

A&A Keukens

Kayersdijk 43
7332 AH Apeldoorn
Tel.055 - 534 61 61
info@topper.nl

Openingstijden


Maandag 13:30 - 18:00
Dinsdag 09:00 - 18:00
Woensdag 09:00 - 18:00
Donderdag 09:00 - 18:00
Vrijdag 09:00 - 21:00
Zaterdag 09:00 - 17:00

Telefonisch Bereikbaar

Maandag 13:30 - 17:00
Dinsdag 09:00 - 17:00
Woensdag 09:00 - 17:00
Donderdag 09:00 - 17:00
Vrijdag 09:00 - 18:00
Zaterdag 09:00 - 16:00